tư vấn miễn phí:

+84-363676659

Bách khoa công nghệ

Liên hệ

ĐÂU LÀ ƯU ĐIỂM CỦA ROBOT HÀN THIẾC TỰ ĐỘNG OKATA?

Ngày đăng:2021-09-23 11:55:42  Lượt xem: 1661
ĐÂU LÀ ƯU ĐIỂM CỦA ROBOT HÀN THIẾC TỰ ĐỘNG OKATA?

Ưu điểm của robot hàn thiếc tự động chủ yếu bao gồm các khía cạnh sau:


Tạo điều kiện thuận lợi cho quản lý sản xuất: Sau khi thiết bị được chính thức hoạt động, hiệu quả cụ thể của nó có thể được định lượng, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất tổng thể ở một mức độ nhất định và cũng giảm tác động của các yếu tố con người đến sản lượng và sản xuất. Tiết kiệm năng lượng: công suất trung bình của thiết bị là 300-350W, so với hàn sóng và hàn đối lưu thì thiết bị này tiết kiệm điện nhà xưởng có lợi thế hơn hẳn. Lượng thiếc của mỗi điểm hàn của thiết bị có thể chính xác đến 0,1mm. Điểm hàn được thiết lập để đưa dây thiếc dài nhất có thể. Không có lãng phí nghiêm trọng nào, so với các thiết bị hàn thủ công và hàn sóng, về mặt tiết kiệm thiếc là ưu thế tuyệt đối.Chất lượng sản phẩm: Robot hàn thiếc tự động kể cả về ngoại quan hình thức đồng nhất hay về độ tin cậy chắc chắn đều hơn con người thao tác.


Về kinh tế: sử dụng thiết bị hàn, sau khi mua sắm thiết bị có thể làm tài sản công ty, nâng cao giá trị tự thân và tính ưu việt khi nhận đơn hàng, mà yếu tố nhân công con người không đạt được hiệu quả này.